המרגלים ביקשו לבדוק אם דבר ה' הוא אמיתי - שלח תשע"ז

תגובות