הנה לאחר שלושה חודשים נושעתי!

לישיבת "אשרי האיש"
שלשום התארסתי עם בחור ישיבה, אחד המובחרים שבעולם הישיבות. 
אני עובדת בתפקיד בכיר בתחום כלכלי ויש לי משכורת מכובדת. שנים הייתי מעוכבת שידוך. אחת העובדות הציעה לי לתרום את המעשר של משכורתי, (באופן מדויק) לישיבת "אשרי האיש" בהוראת קבע. שמעתי לעצת וכך עשיתי. 
והנה לאחר שלושה חודשים נושעתי!!
הרי לכם סגולה בדוקה