חורבן המקדש מונע העברת שפע ללמטה ותפילות ללמעלה

תגובות