• מן הצדק והיושר היה לציינם בתולדות אומתנו כבוגדים בעמם ובאחיהם, ולהוקיע את מעשיהם תוך כדי לימוד ההיסטוריה בבתי הספר. אבל הדבר לא נעשה, ולא זו בלבד, אלא שהם מוצגים בפני הנוער כ"גיבורים לאומיים" שהוציאו את ישראל "מחשכת ימי הביניים", מ"הבערות", מ"הנחשלות" וכיוצ"ב, כינויי לעג ובוז, אל "עולם הקידמה", אל "התרבות המודרנית", אל "המדע וההשכלה" וכיוצ"ב, כינויי שבח והוקרה
  • הוא עזב את ביתו של רבינו ז"ל, נסע לבית החולים, אמר לפרופ' שהחזו"א לא מרשה לעשות את הניתוח! הם קיבלו זאת בתדהמה, ואמרו לו שתוך כמה ימים אשתו תמות. אותה אישה חיה לאחר מכן עוד שישים וחמש שנה, נפטרה בגיל שמונים ושמונה וילדה תשעה ילדים. לומדים אנו אפוא, מה כוחה של תפילת מנחה אחת
  • יסוד האמונה שהקב"ה פועל ומפעיל את כל הבריאה כולה. אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. כדי לגלות זאת, צריך האדם להתבוננות מעמיקה בפרטי ההתרחשויות. כל תהליך מכירת יוסף, והמלכתו למלך, רצוף באירועים ובתהליכים לא הגיוניים, משונים ומוזרים, וזאת כדי ללמדנו, שהגזירה אמת והחריצות שקר
  • "לכן ביום זה שהוסיף משה אנו אומרים 'זמן מתן תורתנו', כי רק על ידי תיקון המידות שהיה ביום זה היינו יכולים לקבל התורה.. וזהו זמן מתן תורתנו דייקא, ולא כתורת הגויים וכפי ההשגות שלהם".
  • מרן החפץ חיים זצ"ל כתב ספר מיוחד עבור בחורי ישראל שנלקחו בכוח לצבא הרוסי, שבו נתן להם "צידה לדרך" איך להחזיק מעמד : עיקר הכל לברוח ממסיבתם של חברים רעים כבורח מן האש. כי אנשים כאלו כבר קבע היצר את דירתו אצלם בשלמות, ועושה אותם שלוחים לירות בחיצים גם בנפשות חבריהם. והחיצים הם נבלות הפה וליצנות שהם מדברים, כי בזה מיפים כל איסור ומגרים יצר הרע בנפשם ובנפש חבריהם ומסובבים כל רע כמו שאמרו חז"ל הרבה חברים רעים עושים. ואפילו אם ייעצוך ויפתוך שרק תלך בדרך איתם ולא תעשה כמעשיהם, למרות זאת, לא תשמע להם כי זהו הסתת היצה"ר

עמודים